1 procent

1 procent

1% Kultura


Nasze działanie skierowane są głównie na prace z dziećmi i młodzieżą. Mają służyć kształtowaniu świadomych odbiorców kultury w przyszłości, dlatego organizujemy dla nich: warsztaty, konkursy, spotkania z kulturą i historią regionu.
Uczestnictwo w kulturze rozwija osobowość i zainteresowania dziecka, stanowi profilaktykę dla młodzieży zagrożonej patologią jest również dobrą formą resocjalizacji młodzieży już zdemoralizowanej.

 

Zapraszamy również do przekazywania darowizn na konto Fundacji numer:

 

49 1950 0001 2006 0389 8424 0002

 

Zgodnie z polskimi przepisami finansowymi, osoba fizyczna może odliczyć ze swego dochodu do 6%, przekazując darowiznę na rzecz organizacji pozarządowej.