Rekomendacje wypracowane w trakcie konferencji „Inni to My”

Rekomendacje wypracowane w trakcie konferencji „Inni to My”

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami, które zostały opracowane przez osoby uczestniczące w konferencji podsumowującej projekt „Inni to My”.

 

 

Są zaleceniami jak kształtować szkołę różnorodną, bezpieczną i akceptującą wszystkie osoby w niej przebywające.

 

 

Ich adresatami są przede wszystkim instytucje odpowiedzialne za funkcjonowanie placówek edukacyjnych – Kuratorzy i Kuratoria Oświaty w Polsce.

 

 

Nie zapomniano również o zaleceniachkierowanych bezpośrednio do osób pracujących w szkołach – gronie pedagogicznym.

 

 

Rekomendacje adresowane do Kuratoriów Oświaty do pobrania tutaj

Rekomendacje dla grona pedagogicznego do pobrania tutaj