Opis projektu

Opis projektu

 

Opis projektu

 

Ponieważ wszystkich nas nie zależnie z jakiego kraju pochodzimy łączy historia, bardziej i mniej podobne tradycje, które wyrażane są strojem, opowieściami, mitami, pieśniami, zabawą chcemy dać uczestnikom uniwersalne narzędzia na promocję kutry i historii ich krajów jak również do promocji naszej wspólnej kultury i tradycji europejskiej.

 

W krajach europejskich zauważa się coraz większe zainteresowanie historią i ciekawość jak żyło się w czasach wcześniejszych. Powstaje coraz więcej grup rekonstrukcji historycznej, odbywają się pikniki i jarmarki historyczne, inscenizacje ważnych wydarzeń historycznych. Działania te przyciągają wiele młodych ludzi, ponieważ pozwalają im zobaczyć, dotknąć historii. Takie spotkania są bardzo wartościowe i zapadają na długo w pamięć uczestnikom.

 

Na wymianę „Antiquity and the medieval Games” przyjadą osoby Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Rumuni oraz Włoch, których największą pasją jest historia. Zajmują się rekonstrukcją historyczną i promują tą historię w swoich lokalnych społecznościach, poprzez udział w festiwalach historycznych jak i organizują spotkania dotyczące historii i tradycji w swoich miejscowościach.

 

Celem wymiany jest:

- poznanie innych pasjonatów historii średniowiecza

- poznaniem jak oni działają u siebie w kraju

- jak wyglądają i z jakich elementów składają się u nich festiwale historyczne

- jakie są u nich tradycyjne gry i zabawy z tego okresu

- jak promują swoje działania, jak zapraszają na nie lokalna społeczność

- wymiana doświadczeń i stworzenie wspólnie "Festiwalu gier i zabaw antyku i średniowiecza" dla społeczności lokalnej w Kwiatkówku pod Łęczycą:

    - wspólnie opracowaliśmy koncepcję festiwalu

    - podzielimy się zadaniami

    - przygotujemy akcję promocyjna naszego festiwalu w Łęczycy

    - zaprosimy również inne osoby zajmujące się rekonstrukcją historyczną w Polsce

    - rozstawimy obozowisko historyczne i będziemy prezentowali swoje stroje historyczne.

 

Pomysłodawcami oraz realizatorami pod kątem merytorycznym wymiany młodzieżowej są członkowie grup rekonctrukcji historycznej: GRH "Leśny Witeź", Historia Bari,...

 

 

 Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS +