O projekcie

O projekcie

Celem projektu „Inni to my” jest podniesienie akceptacji społecznej w stosunku do młodzieży LGBT, ze szczególnym uwzględnieniem systemu edukacji w regionie Łodzi oraz na tworzeniu bezpiecznego i niedykrymunującego środowiska szkolnego.

 

W ramach projektu wypracowane zostaną metody pracy psychologów, psycholożek, pedagogów, pedagożek pracujących z młodzieżą w systemie edukacji, w poruszaniu tematu tożsamości płciowej, orientacji seksualnej oraz radzeniu sobie z homofobiczną przemocą rówieśniczą w szkole. 

 

Projekt skierowany jest do pedagożek, pedagogów, psycholożek i psychologów, z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym pracy z młodzieżą w szkole, pracujących w Łodzi oraz województwie łódzkim. Cykl edukacyjny, który przejdą składa się z dwóch części: cykl szkolenia, wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń w praktyce - działania w szkole z młodzieżą, superwizja, ewaluacja cyklu pracy oraz upowszechnianie osiągniętych rezultatów: publikacja i konferencja podsumowująca projekt. 

 

 

“The others is us” is a multidimensional project focused on raising the level of social acceptance for LGBT youngsters part of the educational system and on creating a safe, non-discriminatory school environment for them, in Lodzki region. Our direction of action will concentrate on developing a methodology of work for addressing the topic of gender identity, sexual orientation and homophobia in schools with the help of school psychologists and pedagogues.

 

The project consists from an educational cycle addressed  to psychologists and pedagogues that are active and have minimum 3 years school experience. The educational process consists of two parts: a series of training, practice of the knowledge gained during the training - activities with students in school, supervision session, evaluation and dissemination results: the publication and conference of the project.

 

 

Projekt "Inni to my" jest realizowany przez Fundację Instytut Działań Twórczych, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

 “The others is us” project is carried out by the Foundation Institute for Creative Actions, in Citizens for Democracy program, funded by EEA Fund.