Program Grundtvig

PROGRAM GRUNDTVIG

w programie "Uczenie się przez całe życie"

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007 - 2013

 

 

Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób dorosłych* i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się ogólną edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne, osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych.

 

Osoba dorosła w rozumieniu programu Grundtvig to każda osoba, która zakończyła już edukację formalną w szkole i ew. ukończyła studia wyższe, niezależnie od tego, czy otrzymała czy nie świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły. Działania programu Grundtvig mogą dotyczyć również młodych osób dorosłych, które jeszcze się uczą w szkołach lub studiują, o ile działania te dotyczą oferty edukacyjnej dla dorosłych, a nie programu nauczania w szkole czy uczelni (np. wieczorowe kursy językowe, komputerowe; zajęcia dotyczące rozwoju osobistego, edukacji międzypokoleniowej, edukacji międzykulturowej, itd.).

 

W programie Grundtvig od roku 2009 występuje 10 akcji podzielonych na 2 zasadnicze typy działań:
- tzw. akcje zdecentralizowane, obsługiwane przez Narodowe Agencje w poszczególnych krajach.
- tzw. akcje scentralizowane, obsługiwane przez Agencję Wykonawczą w Brukseli.
 
Dalsze szczegółowe informacje o programie znajdą Państwo na oficjalnej stronie Programu www.grundtvig.pl, z której pochodzi powyższy opis.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

 • The Living History

  PROGRAM SEKTOROWY GRUNDTVIG

  w programie "Uczenie się przez całe życie"

  (Lifelong Learning Programme - LLP)

  www.grundtvig.pl

  Fundacja Instytut Działań Twórczych IDT – serdecznie zaprasza do zapoznania się z projektem Living History

  Living History to projekt, który obejmuje różne instytucje z Europy (Cypr, Łotwa, Włochy, Rumunia, Turcja i Polska) działające w obszarze promocji kultury i historii. Projekt ma na celu wsparcie i promocję grup rekonstrukcji historycznej z okresu wczesnego średniowiecza w krajach partnerskich. Skupiamy się na wczesnym średniowieczu ze względu na charakter instytucji zaangażowanych, ale metody wywodzące się z tej współpracy mogą być stosowane w nauczaniu historii i dziedzictwa europejskiego także przez inne instytucje.

   

  Living History – Organizacje uczestniczące w projekcie:

  • Instytut Działań Twórczych – IDT – Łódź, Polska

  www.instytutdt.pl

  • Epimorfotika Larnakas Kentron Agiou Lazarou – Larnaka, Cypr

  www.moec.cy/epimorfotika

  • Biedriba "NVO OZOLS" – Madona, Łotwa

  www.nvoozols.lv

  • Associazione Culturale Fatalamanga 23 - Alberobello (BA), Włochy

  www.fatalamanga.org

  • Asociatia Educationaasociatia Educational – Ecologica Ecotransilvanial – Ecologica Ecotransilvania– Sighisoara, Rumunia

  www.ecotransilvania.ro

  • Gedikoren Koyu Kultur ve Dayanisma Dernegi- Bursa, Turcja

  www.gedikören.com

  Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować pod adres e – mail:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  „Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.”

 • Wolontariat Seniorów z Łotwą

  Fundacja Instytut Działań Twórczych - IDT zaprasza osoby w wieku 50 + do udziału w Wolontariacie Seniorów –trzytygodniowym programie wolontariackim na Łotwie. Projekt jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej, z programu Grundtvig. Stanowi on jeden z czterech głównych programów sektorowych Lifelong Learning Programme, czyli “Uczenie się przez całe życie”.

   

  Nazwa projektu: „Dancing through Europe! ”, czyli Tańcząc po Europie! – Wolontariat Seniorów w ramach programu Grundtvig.

   

  Partnerzy: Fundacja Instytut Działań Twórczych - IDT z Łodzi oraz organizacja Valodu un Kultura Centrs ,,PASAULE MUSU MAJAS” (Centrum Kulturalno-Językowe „Świat u naszych drzwi”) na Łotwie.

   

  Główna idea: Celem Wolontariatu Seniorów jest integracja obywateli Unii Europejskiej i włączenie nieaktywnych zawodowo seniorów w działania społeczne. Wolontariusze wezmą udział w działaniach promujących ich lokalne tańce narodowe, które staną się pretekstem do promocji aktywnej postawy obywatelskiej i nawiązania dialogu międzykulturowego.

   

  Planowane działania:

  1. Wysyłanie dwóch trzyosobowych grup wolontariuszy seniorów z Polski do naszego łotewskiego partnera, organizacji Valodu un Kulturas Centrs ,, PASAULE MUSU MAJAS ” w lipcu 2014 roku oraz w kwietniu 2015 roku.

  2. Goszczenie dwóch trzyosobowych grup wolontariuszy seniorów z Łotwy w Fundacji Instytut Działań Twórczych w Łodzi (czerwiec 2014 r. i marzec 2015 r.).

  3. Umocnienie partnerstwa między dwiema organizacjami pozarządowymi z Polski i Łotwy.

  Pierwsi wolontariusze polscy wyjadą na Łotwę w terminie 21.07.2014 do 10.08.2014 roku.

   

  Termin realizacji projektu: 1sierpnia 2013 – 31 lipca 2015

  Wolontariusze polscy wyjadą do Łotwy w dwóch turach:

  21.07 – 10.08. 2014 – trzech wolontariuszy

  20.04 – 10.05. 2015 – trzech wolontariuszy

  Wolontariusze łotewscy przyjadą do Polski w dwóch turach:

  1.06 – 22.06. 2014 – trzech wolontariuszy

  23.03 – 14.04. 2015 – trzech wolontariuszy

   

  Jakich wolontariuszy poszukujemy? Zapraszamy chętnych powyżej 50 roku życia. Liczymy na współpracę z seniorami lubiącymi tańczyć i odnajdującymi się w pracy z osobami z różnych kultur i w różnym wieku. Zapraszamy osoby, które mają już doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, ale również tych, którzy chcieliby zdobyć tę umiejętność. Ponieważ zadania wolontariuszy będą opierały się przede wszystkim na kontaktach z lokalną społecznością bardzo ważna jest komunikatywna znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego.

   

  Uwaga! Rekrutację prowadzimy do 30 listopada 2013 roku.

   

  Organizacja goszcząca na Łotwie – Valodu un Kultura Centrs ,,PASAULE MUSU MAJAS”, Centrum Języka i Kultury ,,Świat w naszym domu” , mieści się w Rezenke. Organizacja skupia się na współpracy międzynarodowej młodzieży i dorosłych, a także krzewieniu idei wielokulturowości. Rokrocznie gości młodych wolontariuszy w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS), a także wysyła lokalną młodzież za granicę. Rezenke to bardzo specyficzny rejon Łotwy położony w pobliżu granicy z Rosją, a zamieszkały przez wiele mniejszości, m.in. Białorusinów, Polaków, Żydów czy Łatgalów. Centrum próbuje przeciwdziałać ich dyskryminacji, szczególnie na rynku pracy. Więcej informacji w języku angielskim znajdą Państwo na stronie internetowej organizacji: http://worldatourhome.com

   

  Projekt jest realizowany po to, by:

  1. wesprzeć mobilność 12 seniorów w ciągu dwóch lat, aby mogli zdobywać wiedzę i nowe kompetencje, rozwinęli swoje umiejętności językowe,

  2. umożliwić seniorom (osobom 50+) podjęcie działalności wolontariackiej w innym kraju europejskim,

  3. przyczynić się do rozwoju osobistego uczestników,

  4. zacieśnić współpracę między partnerami projektu (fundacją Instytut Działań Twórczych - IDT z Polski i Valodu un Kultura Centrs ,,PASAULE MUSU MAJAS”),

  5. promować wolontariat i zwiększyć liczbę wolontariuszy w Łodzi i Rezenke w zbliżonych inicjatywach,

  6. dać społecznościom lokalnym szansę skorzystania z potencjału seniorów jako źródła wiedzy, kompetencji i doświadczenia.

   

  Podróż i ubezpieczenie: Podróż na Łotwę i z powrotem wolontariusze odbywają samodzielnie, sami decydując o tym, jaki środek transportu wybrać, jaki jest dla nich najkorzystniejszy. Koordynator projektu pomoże zaplanować podróż i kupi bilety. Na miejscu wolontariusze będą mieli opłacony transport lokalny.

  Osoby ubezpieczone powinny przed wyjazdem poprosić w swoim oddziale NFZ o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Kartę można otrzymać bezpłatnie po wypełnieniu odpowiedniego formularza. Niezależnie od tego każdy wolontariusz będzie objęty dodatkowym ubezpieczeniem gwarantującym bezpłatną opiekę medyczną.

   

  Przygotowanie do wyjazdu: Przed wyjazdem na Łotwę, polscy wolontariusze wezmą udział w spotkaniach organizowanych przez Fundację Instytut Działań Twórczych - IDT, w trakcie, których zapoznają się ze swoimi prawami i obowiązkami, szczegółowymi zasadami udziału w projekcie oraz zadaniami. Osoby zakwalifikowane do projektu wezmą udział w kursie języka angielskiego lub rosyjskiego oraz przygotowaniu osobistym i kulturalnym. Przed wyjazdem wolontariusze będą proszeni o zebranie materiałów związanych z tańcami regionalnymi oraz Łodzią.

   

  Zadania wolontariuszy w czasie wyjazdu:

  1. wolontariusze będą zaangażowani w cały proces przygotowania i realizacji wydarzeń związanych z prowadzonymi przez siebie warsztatami

  2. wolontariusze wezmą udział w działaniach na rzecz promocji kontaktów międzykulturowych

  3. wolontariusze wezmą udział w zajęciach promujących dialog międzygeneracyjny

   

  Wsparcie: Opiekunka projektu z Fundacji IDT, Aleksandra Bukowczyk, odpowie na wszelkie pytania wolontariuszy, przygotuje z nimi wszystkie praktyczne elementy udziału w projekcie. Pomoże także przygotować się merytorycznie. W trakcie pobytu w Rezenke koordynatorka z Fundacji IDT będzie w stałym kontakcie z wolontariuszami (telefonicznym i przez Internet). Na miejscu wolontariuszami będzie opiekowała się osoba wyznaczona przez organizację Valodu un Kultura Centrs ,, PASAULE MUSU MAJAS ”znająca język angielski i rosyjski (tzw. mentor). Opiekun organizacji goszczącej wyjaśni wolontariuszom zadania, zapozna z miejscem pracy i zakwaterowania, będzie do ich dyspozycji przez cały okres trwania wyjazdu.

   

  Finansowanie: Wszystkie wydatki związane z wyjazdem i działaniami wolontariuszy są finansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Grundtvig. Program finansuje przejazd wolontariuszy seniorów z dowolnego miejsca w Polsce do miejscowości Rezenke na Łotwie i z powrotem, ubezpieczenie na czas podróży i pobytu za granicą, zakwaterowanie, wyżywienie, przygotowanie językowe oraz działania związane z promocją projektu.


  Do  30 listopada 2012 czekamy na Państwa formularze zgłoszeniowe: WZÓR FORMULARZA do pobrania. Kopie formularza są też dostępne w naszym biurze przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73.


  W razie pytań o  projekt, lub formę zgłoszenia, prosimy o kontakt z Olą pod numerem telefonu kom. 505-450-526 lub e-mailem   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  .

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

  Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną