Projekt wolontariatu europejskiego "Creativity through activity"

Projekt wolontariatu europejskiego "Creativity through activity"

Wszystkie informacje nt. projektu wolontariatu europejskiego "Creativity through activity" są zamieszczane na profilu facebookowym Ośrodka 3 Piętra: 3 Piętra

Zapraszamy do odwiedzania!

----

Projekt wolontariatu europejskiego jest finansowany ze srodków Programu Erasmus +.