Międzynarodowe szkolenie "Zmysł i wrażliwość"

Międzynarodowe szkolenie "Zmysł i wrażliwość"


Wraz z 33 osobami uczestniczącymi z 10 krajów (Polska, Rumunia, Chorwacja, Włochy, Finlandia, Litwa, Portugalia, Hiszpania, Turcja i Grecja) będziemy eksplorować znaczenie kreatywnego obywatelstwa udając się w wyjątkową podróż sensoryczną. Będziemy uczyć się świadomie stosować cielesną (niewerbalną) i sensoryczną (zmysłową) komunikację, odkrywać znaczenie zabawy, starać się zrozumieć mądrość zaklętą w tradycjach i rytuałach przodków, a także zgłębimy praktykę ciszy jako warunku koniecznego w komunikacji. Będziemy także badać związki pomiędzy pamięcią ciała, językami sensorycznymi a kreacją teatralną oraz zastanawiać się, jak zastosować metodę Teatru Labiryntu Sensorycznego w naszych własnych społecznościach.

 

Inspirowany pracą antropologa teatru Enrique Vargas’a, a opracowany przez reżysera Iwana Brioc’a, Teatr Labiryntu Sensorycznego jest procesem sztuki partycypacyjnej wiodącym to stworzenia jednorazowego, unikalnego performansu.

 21231844 1210065949099072 6150170151007355497 n

 

 

Cele projektu:
• Zapoznać osoby uczestniczące z metodą SLT oraz zbadać możliwe zastosowania tej metody w pracy z młodzieżą, z naciskiem na budowanie poczucia wspólnoty i rozwój kreatywnego obywatelstwa
• Zwiększyć umiejętności w zakresie niewerbalnej i sensorycznej komunikacji oraz wprowadzić praktykę uważności (mindfulness)
• Zgłębić możliwości zastosowania tej metody w procesie angażowania, motywowania I generowania poczucia wspólnoty wśród młodych ludzi pochodzących z grup narażonych na marginalizację, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży z doświadczeniem migracji i/lub uchodźctwa
• Pobudzić międzynarodową społeczność osób zajmujących się edukacją pozaformalną do dialogu w kwestii innowacyjnego podejścia do pracy z młodzieżą poprzez sztukę partycypacyjną
• Wymiana wiedzy o programie ERASMUS + oraz stworzenie sieci kontaktów dla rozwoju kolejnych wspólnych inicjatyw w niedalekiej przyszłości


Aktywności przewidziane w programie szkolenia czerpią inspirację w wielu obszarach i specjalnościach: sztuka stosowana i teatr partycypacyjny, medytacje, mindfulness (praktyka uważności) oraz inne praktyki Wschodu, edukacja pozaformalna i teoria zmiany, psychologia rozwojowa oraz teorie wspólnotowe.

Projekt finansowany w ramach programu Erasmus+.

erasmus