Wolontariusze 60+ poszukiwani!

Wolontariusze 60+ poszukiwani!

       

Na zgłoszenia czekamy do środy 27 maja

        do godziny 1600 pod numerem tel. 42 632 79 77
     Spotkanie organizacyjne – czwartek 28 maja godzina 1300 
     w siedzibie Fundacji, ul. Strzelców Kaniowskich 71/73.

   Festiwal rozpocznie nowy bezpłatny projekt Fundacji

„Akademia Zdrowego Życia na 60 z plusem”.

Wolontariusze Festiwalu automatycznie mają zagwarantowane miejsce w projekcie.

Koordynator projektu: Aleksandra Szmurlik.

 

Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz   Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020