Relacja z drugiej części szkolenia w ramach „Inni to My”

Relacja z drugiej części szkolenia w ramach „Inni to My”

 

Tym razem trenerka i osoby uczestniczące poruszały tematykę związaną z aktualnymi wytycznymi dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej osobom LGBTQ.

Podczas zjazdu osoby uczestniczące zdobyły:

  • Wiedzę dotyczącą mechanizmu dyskryminacji,
  • Umiejętności z zakresu planowania działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami,
  • Zidentyfikowały własne zasoby do pracy z młodzieżą LGBT oraz umiejętności reagowania na sytuacje przemocy i dyskryminacji.

 

Podczas ostatniego dnia spotkania każda z osób zaplanowała działania edukacyjne z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, które następnie przeprowadzi w swojej placówce.

 

Więcej informacji o tym etapie działań już wkrótce!

 

SimpleViewer wymaga JavaScript i Flash Player'a. Pobierz Flash Playar'a

 

Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG