Nagrania z webinariów dotyczących współpracy z wolontariuszami dostępne!

Nagrania z webinariów dotyczących współpracy z wolontariuszami dostępne!

 

Zachęcamy do oglądania, dzielenia się oraz inspirowania!

 

Nagrania z webinariów są dostępne pod linkami:

 

MOTYWOWANIE WOLONTARIUSZY EVS – CO MOGĘ ZROBIĆ JAKO KOORDYNATOR?

 

KONFLIKTY W EVS

 

EWALUACJA W EVS: SZTUKA ZADAWANIA PYTAŃ

 

Webinaria są efektem współpracy między organizacjami Cluj-Napoca Volunteer Centre (Rumunia), FERSO (Polska) oraz Centrum Dobrovolnictva (Słowacja)przy realizacji projektu EVSificationrealizowanego w ramach programu Erasmus+.