Wideo z debaty: “Co komu przystoi, czyli normy męskości i kobiecości a dyskryminacja w różnych krajach Europy”.

Wideo z debaty: “Co komu przystoi, czyli normy męskości i kobiecości a dyskryminacja w różnych krajach Europy”.

Dyskutowaliśmy na tematy związane z szeroko pojmowaną płcią: co właściwie oznacza, że ktoś „zachowuje się i wypowiada jak kobieta”, co kryje się za sformułowaniem „mówić i zachowywać się jak mężczyzna ”, czym jest bycie kobiecą, bycie męskim, a co jeśli ktoś nie identyfikuje się w tych kategoriach? Wspólnie poszukiwaliśmy odpowiedzi na te i inne pytania. A jaki jest efekt tych poszukiwań? Przekonajcie się sami_e, oglądając nagranie z debaty.

Serdecznie dziękujemy osobom uczestniczącym oraz licznie zgromadzonej publiczności.

 

Nagranie w angielskojęzycznej wersji : ">

 

 

Wydarzenie było częścią projektu “The others is us” realizowanego w ramach programu Erasmus+.