Relacja z warsztatów: "Jak życie codzienne robotników wyglądało? I czy fabrykantom czegokolwiek brakowało?"

Relacja z warsztatów: "Jak życie codzienne robotników wyglądało? I czy fabrykantom czegokolwiek brakowało?"

 

Data:23 października 2013 r

Imię i Nazwisko prowadzącegoJulita Osiecka 

Szkoła: Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj 

Klasa: IV

Tytuł warsztatów: Jak życie codzienne robotników wyglądało? I czy fabrykantom czegokolwiek brakowało?

 

Relacja z przebiegu warsztatu: 

 

 

Warsztat zaplanowałam  na 90 min.  Uczniowie po wejściu do sali lekcyjnej przeczytali na tablicy zagadkę – pytanie kluczowe: „ Jak życie codzienne robotników wyglądało? I czy fabrykantom czegokolwiek brakowało? W czasach, gdy nad Łodzią fabryki górowały, a głośne syreny, o piątej rano, początek pracy obwieszczały!” Zapytałam ich, czy chcieliby  poznać  odpowiedzi na te pytania ,a kiedy przytaknęli zaproponowałam wspólne czytanie fragmentu  książki G. Bąkiewicz pt. „A u nas w domu opowieści dzieci fabrykanta”.  Po przeczytaniu zadawałam pytania uczniom oraz wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, jak wyglądało codzienne życie w pałacu Scheiblerów oraz w domach robotników. Następnie pokazałam uczniom krótkie filmiki, aby zobrazować, a także porównać  warunki życia (wnętrza pałacu oraz izby robotnika) fabrykantów i robotników.

Kolejnym elementem było wykonanie plakatów przedstawiających  życie robotników i fabrykantów. W  tym celu uczniowie zostali podzieleni losowo na 4 czteroosobowe grupy. Każda z grup wykonywała plakat dotyczący fabrykantów lub  robotników. Na tablicy  powiesiłam skopiowane rysunki przedstawiające poszczególne osoby i fabrykę ( z materiałów) oraz  rozłożyłam  zdjęcia wnętrz i budynków, w których  oni zamieszkiwali . Zadaniem uczniów było  w grupie dokonanie  wyboru zarówno odpowiednich postaci, jak  i  budynków  oraz pomieszczeń . Następnie  uczniowie  w ciągu 20 minut wykonywali plakat – malowali  postacie i fabryki,  wycinali i przyklejali odpowiednie zdjęcia, opisywali je, zgodnie z pozyskaną wiedzą oraz swymi wyobrażeniami.

Kolejnym elementem była prezentacja i omówienie  poszczególnych plakatów. Inne grupy wypowiadały się  na temat elementów, które im się podobały w poszczególnych pracach. Wspólnie zwracaliśmy  uwagę na charakterystyczne elementy  i szukaliśmy  pozytywnych i negatywnych stron życia w poszczególnych warstwach społecznych. 

Podsumowaniem warsztatu stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czy w dzisiejszych czasach robotnicy i właściciele fabryk żyją podobnie, jak przed wiekiem w Łodzi?  Wykorzystaliśmy metodę „burzy mózgów” – każdy z uczestników na osobnych kartkach zapisywał  podobieństwa  oraz różnice, a następnie  prezentował swoje odpowiedzi  i  grupował je z  podobnymi odpowiedziami  kolegów i koleżanek.   W efekcie dokonaliśmy przeniesienia naszych obserwacji i doświadczeń codziennego życia, na realia historyczne, związane z rozwojem Łodzi fabrycznej. 

Ostatnim elementem warsztatu była ewaluacja przeprowadzona z wykorzystaniem metody świateł (charakterystycznej dla oceniania kształtującego). Uczniowie udzielali odpowiedzi dotyczących szczegółowych pytań związanych z pytaniem kluczowym, będącym punktem wyjścia do tego warsztatu. 

SimpleViewer wymaga JavaScript i Flash Player'a. Pobierz Flash Playar'a