Relacja z warsztatów: "Tramwajem z przeszłości w przyszłość"

Relacja z warsztatów: "Tramwajem z przeszłości w przyszłość"

 

Imię i Nazwisko prowadzącego: Marta Pietrzak

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 2 im. B. Ścibiorka w Konstantynowie Łódzkim
Klasa: VI
Tytuł warsztatów: "Tramwajem z przeszłości w przyszłość"


Opis przebiegu warsztatu:

 

Celem warsztatu zatytułowanego: „Tramwajem z przeszłości w przyszłość” było poznanie przez uczniów roli, jaką odegrała komunikacja tramwajowa w Konstantynowie Łódzkim. Linia nr 43,która powstała ponad 100 lat temu, jest jedną z najdłuższych w Europie.

W części wprowadzającej nauczyciel uświadomił uczniom, że tramwaj 43, był do niedawna jedynym środkiem lokomocji, którym mieszkańcy Konstantynowa podróżowali codziennie do pracy w łódzkich fabrykach.

Następnie uczniowie zostali podzielenie na 5 grup:

  1. Historia komunikacji tramwajowej. Stare tramwaje
  2. Dzieje konstantynowskiego tramwaju
  3. Tramwaje na świecie
  4. Tramwaje przyszłości
  5. Jak działa tramwaj?

W części podsumowującej nauczyciel zwrócił uwagę uczniów na fakt, iż komunikacja tramwajowa jest jedną z najbardziej ekologicznych form podróżowania.

W ramach pracy domowej uczniowie mieli przygotować krzyżówkę, w której wystąpiły hasła takie jak: migawka, krańcówka, konduktor etc

 

SimpleViewer wymaga JavaScript i Flash Player'a. Pobierz Flash Playar'a