Relacja z warsztatów: "Piękno kamienic. Budynki mieszkalne czy użyteczności publicznej"

Relacja z warsztatów: "Piękno kamienic. Budynki mieszkalne czy użyteczności publicznej"

 

Imię i Nazwisko prowadzącego: Anna Kamińska
Szkoła: Podstawowa nr 14. Tomaszów Mazowiecki
Klasa: V
Tytuł warsztatów: "Piękno kamienic. Budynki mieszkalne czy użyteczności publicznej"
Opis przebiegu warsztatu:

 

Warsztaty rozpoczęły się zajęciami o przeszłości Tomaszowa, wpływie bogatych rodzin fabrykanckich na jego rozwój.  Budowali fabryki, dawali pracę mieszkańcą oraz wpływali na zmiany architektoniczne - mieszkali w okazałych kamienicach, różniących się od pozostałych, uboższych. Korzystali w nich z wielu udogodnień niedostępnych większości mieszkańców Wykorzystując pracownie komputerową,w internecie uczniowie odnależli istniejace do dnia dzisiejszego kamienice i zaznaczyli ichpołożenie na planie miasta. Następny etap to wycieczka  i  uzyskanie informacji - jakie jest dzisiejsze przeznaczenie tych kamienic.  Kamienica Szepsa - obecnie budynek Urzędu Gminy, kamienica rodziny Knothe oraz Jana Bartke - dawniej budynek sądu, obecnie pomieszczenia sklepowe, pałacyk Pieschów - sieziba instytucji ochrony zdrowia. Do kilku udało się wejść do wnętrza, i dzieci mogły same zobaczyć, że nie przypominają one mieszkan i zostały przebudowane tak, aby spełniały rolę  budynków uzyteczności publicznej. Wnętrze nie przypomina minionej świetności, ale zewnętrznie zostały dobrze zachowane   i pokazują  swe piękno. Nastepny etap to omówienie wycieczki i wskazanie w jaki sposób mozna wykorzystać dawne kamienice, tak, aby przypominały o swojej swietnosci i jednocześnie słuzyły obywatelom, aby nie popadały w ruinę. Warsztaty zakonczło wsólne wykonanie pracy konkursowej, przedstawiajcej kamienicę Szepsa.

SimpleViewer wymaga JavaScript i Flash Player'a. Pobierz Flash Playar'a